CBA All-Star Main Event List: Wang Shipeng Yang Ming Lost Yi Jianlian Zhu Fangyu Starting

CBA All-Star Main Event List: Wang Shipeng Yang Ming Lost Yi Jianlian Zhu Fangyu Starting
On January 13th, Beijing time, the Chinese Basketball Association announced all the names of the All-Star Game. Yi Jianlian and Zhu Fangyu led the Southern District stars. Han Dejun, He Tianju and Guo Ailun were selected for the North District starting.South-North District starting list The following is the North-South District list-North District Star Team:    Leader: Hao Guohua (basketball management center); Coach: Guo Shiqiang (Liaoning); Assistant Coach: Li Qiuping (Qingdao); Translation: Wang Lan (Beijing); Team doctor: Liang Tao (Beijing).  Starting players: Han Dejun, He Tianju, Guo Ailun (Liaoning), Marbury (Beijing), Brache (Xinjiang);    Substitute players: Hudson (Liaoning), Ding Yanyuhang, (Shandong) Zhou Qi, Liu Wei (Xinjiang),Sun Yue, Li Gen (Beijing), Duan Jiangpeng (Shanxi).Southern Star Team:    Team Leader: Duan Lian (Basket Management Center); Coach: Du Feng (Guangdong); Assistant Coach: Li Chunjiang (Guangsha); Translation: To be determined; Team Doctor: Du Wenliang.  Starting players: Yi Jianlian, Zhu Fangyu (Guangdong), Gu Quan (Dongguan), Zeng Lingxu (Foshan), Zhao Tailong (Fujian);    Substitute players: Lin Zhijie (Guangsha), Beasley (Shanghai), Bynum, Zhou Peng (Guangdong)), Yi Li (Jiangsu), McCrum (Zhejiang), Wang Zhelin (Fujian).(New body)